Vilkår for bestilling, opphold og kjøp av tilleggstjenester

Definisjon av partene i avtalen.

Tilbyder: Fjerdingstad Gård org. nr. 990348316 MVA. ved markedsnavn Drammen Dyrehotell
Adresse: Andorsrudveien 213, 3031 Drammen
E-post: post@drammendyrehotell.no
Telefon: 32884500

”Fjerdingstad Gård” er selger og blir i følgende tekst benevnt som markedsnavnet Drammen Dyrehotell, bedriften, vi, og oss.
”Kjøper” er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen hvor navn fremgår av ordrebekreftelsen. Heretter benevnt som kunden, du, deg, din eller ditt.

Vaksinasjon

 Vi tar ikke inn hunder uten gyldig vaksinasjon, og ved mangelfull vaksinering kan dyret avvises ved ankomst. Vaksinasjonskort må medbringes og fremvises ved innsjekking.

Hunder grunnimmuniseres når de er fra 6-12 uker gamle mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og kennelhoste.
Revaksinasjon mot valpesyke, hepatitt og parvovirus foretas annethvert år, mens kennelhoste vaksineres mot en gang i året.
Kennelhostevaksinen kan settes som injeksjon, eller med en nesevaksine som i tillegg stimulerer til aktiv immunititet mot Bordetella bronchiseptica som er en sykdom med lignende symptomer som kennelhoste. Denne vaksinen har fått god omtale mht. virkning. Alternativt kan man veksle mellom dråper og injeksjon annethvert år. Vi forlanger at vaksinen mot valpesyke, hepatitt, og parvovirus ikke er eldre enn to år, og at kennelhoste vaksinen ikke er eldre enn et år.

Hunden må ikke ha vært vaksinert senere enn 14 dager før ankomst til Drammen Dyrehotell. Ved manglende dokumentasjon på vaksinering vil dessverre hunden bli nektet opphold. Vi ønsker ikke at våre gjester skal bli syke etter opphold hos oss og tar derfor dette meget seriøst.

Ved å følge anviste anbefalinger er man sikret på best mulig måte.
Ta en prat med din veterinær om hva som er best for akkurat din hund.

Bestilling

Bestilling gjøres ved henvendelse til oss. Etter at alle nødvendige opplysninger om både eier, kjæledyr og ønsket oppholdslengde samt tilleggstjenester er sendt oss vil vi sende ut en ordrebekreftelse på e-post som viser alle detaljer og total pris for oppholdet og tjenestene. Når ordrebekreftelsen/tilbudet mottas av kunden er bestillingen gyldig og underlagt øvrige vilkår. Kunden vil motta en forespørsel om signatur for bekreftelse av at vilkår og betingelser for opphold er lest, mottatt og akseptert.

Avbestilling

Kostnadsfri avbestilling av opphold må skje 14 dager før ankomstdato. Deretter vil følgende prosent av oppholdet og de bestilte tjenestenes totalsum (total ordresum) bli belastet:
Avbestilling 14-11 dager før ankomst: 25%
Avbestilling 10-1 dager før ankomst: 50%
Avbestilling samme dag som ankomst/ikke møtt: 75%
Vi refunderer ikke opphold hvor eier henter sitt kjæledyr før avtalt tid.
Ved bestilling av opphold innenfor 14 dager før ankomst vil samme regler for avbestilling gjelde.

Endring av bestilt opphold
Ved avbestilling/flytting av deler av og/eller opphold i sin helhet gjelder samme betingelser som ved Avbestilling.

Priser

Alle priser er inkludert 25% mva. og gjelder per påbegynte dag. Har du flere enn to kjæledyr eller ønsker langvarig opphold over en måned kan vi gi deg pristilbud ved forespørsel. Ved opphold lenger enn 15 dager kan depositum kreves ved bestilling. Det gis ikke pristilbud i høysesong.

Betaling

Alle opphold betales kontant ved henting av dyret. Vi tar bankkort (Bankaxept, Mastercard og Visa) samt kontanter. Ønskes det betaling med faktura må dette avtales ved bestilling av opphold. Ved betaling med faktura gjelder egne betalingsbetingelser avtalt særskilt. Gebyrer for avbestilling eller ikke oppmøte til bekreftet opphold betales kontant eller faktureres i etterkant. Oppholdet må betales i sin helhet før eier kan ta med seg sitt kjæledyr, samt eventuelle tilleggsavgifter tilkommet.

Sykdom

Drammen Dyrehotell kan ved mistanke om sykdom søke veterinær på eiers bekostning. Dersom veterinær skulle finne det nødvendig av dyrevernmessige årsaker å avlive dyret vil også dette utføres, og belastes eier. Drammen Dyrehotell fraskriver seg juridisk og økonomisk ansvar om dyret pådrar seg skade eller smittsom sykdom under oppholdet. Vi vil ved ethvert tilfelle av sykdom eller skade kontakte eier øyeblikkelig. Eier er pliktig å informere oss dersom hunden har kroniske eller stadig tilbakevennende sykdommer/helseplager. Dersom dette ikke overholdes forbeholder Drammen Dyrehotell seg retten til å kreve at oppholdet avbrytes umiddelbart, hvis dyret vurderes til å kunne medbringe smittefare.

Vi anbefaler at alle hunder er forsikret av eier.

Utstyr og mat

Kunden kan selv medbringe eget fór, leker eller annet utstyr kjæledyret har behov for under oppholdet. Vi gjør oppmerksom på at de som tar med personlige leker, tepper og utstyr til oppholdet gjør dette for egen regning og risiko. Ødelagte leker og utstyr erstattes ikke av Drammen Dyrehotell. Det er ingen reduksjon i pris selv om eget fôr medbringes.